Sağlık Hukuku

SAĞLIK HUKUKUNDA UYUŞMAZLIKLAR NEDEN OLUR?

İnsanların çoğu haklı olarak kendilerine verilen hizmetin iyi olmasını beklemektedir. Buna sağlık sektörü de dâhildir. Hatta sağlık olduğu zaman durum daha da önemli bir hal almaktadır. Doktorların bir insanın vücut bütünlüğüne müdahale de bulunmalarından kaynaklanan görev ve sorumlukları Sağlık Hukukunda yer almaktadır. Doktorların ister haksız fiil olarak gerçekleştirdikleri eylemler olsun isterse özen yükümlüğünü ihmal etmesinden kaynaklanmış eylemler olsun sorumluluk oluşturmaktadır. Uzman ekibimiz bu sürecin insanlar için oldukça zor bir süreç olduğunu ve hayatımızın tamamını etkileyen sağlık alanındaki hukuki süreçte insanları doğru bilgilendirmek gerektiğinin önemini belirtmektedir.

Sağlık Hukukunda Görevli Mahkeme Kimdir?

Sağlık hukukunda görevli olan mahkeme hastanenin özel hastane ya da devlet hastanesi olmasına göre çeşitlilik göstermektedir. Şöyle ki özel hastanede yapılan hatalı tedavi (malpractice) nedeniyle hastane ya da doktora karşı yapılacak olan tazminat davasının tüketici mahkemelerinde, kamu kurumu niteliğinde olan devlet veya üniversite hastanelerine veya doktorlarına karşı ise idari yargıya başvurulması gerektiğini belirtmektedir.Hukukçu kadromuz bu alanda bilinçli hareket edebilmek için kişilerin haklarını bilmesi gerektiğini ve bunun tıp dünyası için de doktorun kendi alanındaki hatasını görerek uzmanlaşmasına yardımcı olabileceği kanaatindedir. Buradan bakıldığı zaman diğer alanların nasıl birbirleriyle bir yardımı var ise aslında hukuk dalının tıp alanına da yardımcı olduğu söylenebilir.Sağlık hukuku alanında meydana gelen davalarda en verimli sonucun alınabilmesi için etkin bir hukuki destek sağlanmasının kaçınılmaz olduğunun su götürmez bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir.